Souhlas se zpracováním osobních udajů

Souhlas dotčené osoby se zpracováním osobních údajů

Zakliknutím dávam provozovateli souhlas v souladě se zákonem č. 101/2000 Sb. se zpracovávaním svých osobních údajů, které byly získány za účelem evidence požadavku pro společnost Broker Trust, a. s., se sídlem Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4, za účelem pravidelného informačního newsletteru a dalších obchodních sdělení, a to v rozsahu titul, jméno, příjmení, email, …

Souhlas dotčené osoby se uděluje i na účel případného opakovaného oslovení za účelem marketingové propagace, a to na dobu neurčitou, až do odvolání, nebo do zániku společnosti. Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně. Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat.

Subjekt má v souladě se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění nejnovějších předpisů nejen právo na blokování, doplnění anebo opravu, ale i právo na likvidaci osobních údajů.

Provozovatelé jsou si vědomi toho, že uvedené osobní údaje byly poskytnuté za účelem opakovaného kontaktu s dotčenou osobou, tj. že osobní údaje nebudou zpřístupněny třetí straně.